Centru operativ

PERSOANELE CARE FAC PARTE DIN CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA  ÎN CENTRUL OPERATIV TELEFON LOCUL DE MUNCĂ
1
2
3
4
4
5
6