Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism:

Comisia juridica si de disciplina, munca si protectie sociala:

Comisia pentru  invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport: